) Zaprogramuj Przyszłość

Edukatorzy

Logo cyfrowy dialog
Logo politechnikia łódzka
Logo funduszy europejskich
Flaga Polski
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

ROLA EDUKATORÓW

 

NASZ CEL 

Dzięki udziałowi w projekcie edukatorki i edukatorzy mogą zostać lokalnymi liderami i liderkami aktywności cyfrowej, nabywając przy tym ważnych kompetencji przyszłości - cyfrowych, medialnych oraz umiejętności związanych z programowaniem i nauką programowania.

WAŻNA ROLA EDUKATOREK I EDUKATORÓW W UPOWSZECHNIANIU EDUKACJI CYFROWEJ

To właśnie edukatorki i edukatorzy mają realny wpływ na zmiany zachodzące w obszarze edukacji - dzięki doświadczeniu, a także znajomości lokalnych potrzeb i realiów obejmują mentorską opieką nauczycielki i nauczycieli oraz zachęcają ich do twórczej, interdyscyplinarnej współpracy. To dzięki ich działalności nauczycielki i nauczyciele otrzymują wsparcie merytoryczne, ale też inspirację do dalszych działań.

Połączenie posiadanych przez edukatorki i edukatorów umiejętności z proponowanym przez nas zakresem wiedzy pozwoli im wzbogacić swój warsztat pracy oraz da im nowe narzędzia wspomagające e-aktywizację w obrębie placówki oraz poza nią.

Edukatorki i edukatorzy odgrywają wielką rolę w edukacji cyfrowej, programistycznej i medialnej w swoich społecznościach. Przybliżamy im metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz podpowiedamy, jak upowszechniać edukację cyfrową w swoim regionie. Zachęcamy edukatorki i edukatorów do wspierania nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w działaniach na rzecz aktywizacji cyfrowej dzieci. 

Dlatego ważne jest, aby instytucje takie jak ośrodki doskonalenia nauczycieli, publiczne biblioteki, ośrodki kultury, posiadały zasoby, dzięki którym będą mogły z jednej strony poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, a z drugiej - współpracować ze szkołami w obszarze edukacji informatycznej, programistycznej i medialnej.   

GALERIA

SZKOLENIA

dla edukatorów

DLA KOGO

W „Zaprogramuj przyszłość” planujemy szkolenia z programowania dla edukatorów.

czytaj więcej

ROLA EDUKATORÓW

Edukatorzy odgrywają wielką rolę w edukacji cyfrowej, programistycznej i medialnej w swoich społecznościach.

czytaj więcej

KORZYŚCI

z udziału w programie "Zaprogramuj przyszłość".

czytaj więcej

Kontakt